Vermiste werken van Jan Toorop o.a. 2 Ulftse emailleplaten.

Mw. Paulina De Bruijn-van Lede

Villa Dreyerheide Graaf van Rechterenweg in Oosterbeek het woonhuis van mw. P. De Bruijn- van Lede

Gedurende 1915-1919 vervaardigde Toorop de bekende Kruiswegstaties in opdracht van de gefortuneerde mw. P.J.M. de Bruijn-van Lede dit ter gedachtenis aan haar overleden man. Ze schonk deze aan de parochiegemeenschap van de Sint Bernulphus in Oosterbeek. De religieuze bewogenheid en mystieke symboliek komen er voortreffelijk in tot uitdrukking. Zijn portretkunst vindt er haar bekroning in. Hij beeldde op de vijfde statie de Ulftenaar Engelbart Robben uit die model stond voor Simon van Cyrene.
Zelf schrijft hij zijn vriend en mecenas Toon Nolet op 03-03-1917 het volgende hierover. “…Ik heb weer een nieuwe Kruiswegstatie gereed, ” Simon van Cyrenen…” Gep. dinsdag is die naar Oosterbeek. Deze statie is weer goed rijp, expressief, sober en rijk van rust, lijn en kleur geworden. Heel mooi van kleur en expressie de figuren. ‘ t is goed bezonken. Een heel arbeid aan gehad, heb er heerlijk aan gewerkt. Deze week ben ik weer een nieuwe Statie begonnen. Zeg Toon, ik zit er nu zoo goed in. ’t is beter dat ik doorga ermeê want zij worden steeds beter. Ik werk zoo rustig hier (Villa Zeno in Ulft) Ik zal Mignot schrijven nog een week of twee uit te stellen. Dit werk dat moet ik tot een prachtig geheel doorzetten. Mevrouw De Bruijn en de pastoor waren zo opgetogen over de Christus voor Pilatus.”

Jan Toorop experimenteerde bij de IJzergieterij-en emailleerfabriek DRU in Ulft vanaf 1912 met een aantal emaille werken. Veelal op plaatijzer vervaardigd en meestal religieus getint. Zo ook onderstaande werken die ontvreemd zijn ten gevolge van de Naziroofkunst.
1e Aangifte form. inzake ontvreemding emaille-werk van Jan Toorop door mw. P. de Bruyn-van Lede

Soortgelijk Maria-afbeelding als bovenstaand is tijdens de 2e wereldoorlog verdwenen uit Villa Dreijerheide in Oosterbeek. Het was eigendom van mw. P. de Bruyn-van Lede. De familie moest namelijk evacueren door de op handen zijnde oorlogshandelingen (Market Garden) en werd de villa niet meer door de familie bewoond. In September 1944 was het hoofdkwartier van de 21ste Independant Parachute Company hierin gevestigd.

De vermoedelijke ontvreemde emailleplaat (zie ook onderstaande beschrijving)
2e Aangifteformulier Emaillewerk Christus aan het kruis met twee engelen op een wit fond

In het Stedelijk Museum te Amsterdam , tijdens de tentoonstelling van werken van JAN TOOROP (4 Oktober–2 november 1941) maakten 2 emaillewerken deel uit van de expositie.
nr. 130 Kruisiging Email–28,5 X 28,5cm uit 1912
Oosterbeek, particuliere collectie


nr.131 De HL. Maagd Email–19,5 X 19,5 cm uit 1912
Oosterbeek, particuliere collectie3e aangifte form. Een crayontekening met als titel Dante in de Hel verdween ook uit haar villa.
Toorop vond in de famiie van Lede een goede opdrachtgever voor zijn werken vooral zijn portretten waren gewild getuige onderstaande afbeeldingen, een bijzonder fraai portret en profil van Guusje van Lede uit 1917 op 8 jarige leeftijd en van haar ouders.
Onmiskenbaar was Jan Toorop de beroemdste Nederlandse portrettist van zijn tijd.Critici roemden zijn portretten unaniem vanwege hun treffende karakterisering.
Toorop had aanvankelijk een andere compositie van Guusje van Lede gemaakt. Op de originele uitvoering oogt ze minder vriendelijk maar dit zal wel aan de poseersessie hebben gelegen.!
Guusje (Augustina C.J.A Oudemans-van Lede (1909-1993)
C.J.A. van Lede (1884-1954) (museum de Fundatie -Zwolle)

M. van Lede-de Kuyper(1888-1967) (museum de Fundatie- Zwolle)


Reacties

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *


+ acht = 10