Cara Nolet 1916

imageimage

Marie Caroline Nolet (1908-1993), roepnaam Cara, is hier voorgesteld als “communiebruidje” , op achtjarige leeftijd. Zij was het oudste kind van de Nijmeegse wijnhandelaar Anthonij Nolet en zijn echtgenote Helene Vonk de Both. Cara zou later, in 1935, het klooster ingaan, waarbij ze de naam zuster M. Lucia kreeg ( congregatie Zusters onder de Bogen, Maastricht). Voor die tijd werd ze echter nog als mondaine jonge vrouw van achttien jaar geschilderd door Jan Sluijters! Vermoedelijk maakte Toorop het portret korte tijd na de eerste H. Communie van Cara Nolet. Eind 1916 werd het al afgebeeld bij een artikel van Brom in de Beiaard. Van Cara’s verfijnde beeltenis werden door Toorop of Nolet ook foto,s verspreid, deels in potlood en kleurpotlood opgewerkt, zodat ze er bedrieglijk echt uitzagen.! Net als Toorop moet ook Nolet bijzonder tevreden zijn geweest over het portret.Hij liet het in 1924 buiten de veiling van zijn Toorop-collectie (Amsterdam,Mak). Vlgs overlevering verzekerde hij het in 1928 voor maar liefst 10.000,- gulden.Het portret (50 x 40 cm)  bewaard in de oorspronkelijke omlijsting, bleef in de familie, tot het in 1983 verworven kon worden door museum Het Valkhof te Nijmegen.