Portret Willem Mengelberg 1920

Op 03 februari 1920 schreef Toorop vanuit Villa Zeno te Ulft aan Mw. Jo Beukers-van Ogtrop.

Waarde Jo Beukers,

Hebt jij het portret van Willem Mengelberg thuis gezien? Ik heb hem wat dikker in zijn gezicht gemaakt. Ik geloof dat het thans veel beter is geworden. Heeft Mengelberg er enige notenmuziek uit Mahler reeds bijgeschreven. Deze tekening moeten zij op dezelfde maat eens laten reproduceren door van Meurs (Haarlem) in isografische reproductie. Rechts ook een tekening van Toorop uit 1919 een herinnering aan zijn bezoek aan Lourdes, aan Willem Mengelberg met Admiratie en Vriendschap.

Veel van Mengelberg zijn kunstvrienden leverden werk voor het gedenkboek o.a. Lodewijk Schelfhout tekening “De Engel”, Willem van Konijnenburg en R.N. Holst.

Jo Beukers (1865-1948) woonde in Nijmegen en was van 1909 tot 1929 presidente van de zangvereniging van de Maatschappij tot Bevordering der Toonkunst en zeer bevriend met dirigent Willem Mengelberg. Mengelberg op zijn beurt genoot een goede vriendschap met medecomponist Alphons Diepenbrock een achterneef van Frans Deurvorst.