1921 Ulftse IJzergieter was bijna naar New York verdwenen

imageimageimage

Kunsthandel en encadreur Sala in Leiden en Den Haag (Noordeinde) had meerdere werken van Toorop in consignatie, Hij verzorgde ook het inlijsten, uit bovenstaande correspondentie gedateerd 04 februari 1921 is Toorop enigszins bevreesd of Sala de IJzergieter dan wel het werk met als titel de Heilige Familie naar Amerika zou verzenden.

Toorop vervaardigde deze pasteltekening van de  IJzergieter ( 1.50 cm X 88 cm)  die op het punt staat het vloeibare ijzer in de vormkast te gieten in 1920. Hij koos als locatie voor deze compositie de Ulftse IJzergieterij en Emailleerfabriek de DRU in Ulft. Het geldt dan ook als een prachtig voorbeeld van de Verheffing van de Arbeider in de 20 e eeuw.

Uit De Tijd van 08-02-1922 vertelt Toorop dat hij een ander nieuw werk heeft voltooid een groot figuur van een IJzergieter “een soort David in expressie en gebaar, een jonge vent, prachtig van naakten romp en armen”.

Elsevier’s Geill. maandblad juli 1921 :  expositie Jan Toorop bij Kleykamp.

Ook te zien de buitengewone tekening van de IJzergieter. Hier heeft hij wel het beste gegeven van wat wij van hem kennen, in de samenvattende weergave van het krachtige mannenlichaam en deze prachtige zuivere naaktfiguur is zo groots gezien en monumentaal van bouw, strak van lijn, dat de zware bijna ornamentale omlijsting van architectonische motieven er absoluut niet mee in tegenstelling is en men ook niet gestoord wordt door de superbe, maar decoratief opgevatte groep rennende ruiters langs de bovenrand of de rijzige gestyleerde biddende figuren in de rechts opgaande muur. Men doet misschien niet te vragen naar de zin, anders dan formaal, deze figuren …… Men geniete slechts van de tekening zelf. Van den prachtige bouw en evenwichtige compositie, ook van de rijke, sterke kleuren van blauw, rood en groen in de achtergrond. Dr. G. Knuttel WZN.

De Tijd: 20-10-1923.                                                                                                                 Toorop is een toveraar met zijn crayon, de kolossale,stoere, gespierde figuur van den half-naakten IJzergieter schijnt niet geteekend,neen, gebeiteld, liever nog uit brons gegoten. Hij staat daar voor je met zijn machtigen tors en zijn forsche  gevlochten spierbundels van armen als een klassiek beeld van mannelijke lichaamskracht, een antieke Hercules!                                                                                                                     J.R. van der Lans

De Telegraaf: 13-03-1928.                                                                                               Een forse tekening van een zwoegende  IJzergieter, overwelfd door een brug, waarover ruiters draven. Zijn meesterschap over de lijn nog zuiverder waarderen, afgezien van de bedoelingen door de kunstenaar met deze compositie mag gehad hebben is de actie van deze met kracht aanbuigende mannenfiguur geweldig.                                                   Cornelis Veth

Een essay van Chr. Le Roy uit de Nijmeegsche Courant i.v.m. de tentoonstelling bij Kunstzaal B. Pollmann  Broerstraat te Nijmegen  op 16-11-1943: “De IJzergieter, een figuur met entourage, prachtig in het kader geplaatst en bewerkt met eenvoudig materiaal in passende kleur…… en wat voor kleur!!  Venetiaansch rood-groen-blauw-geel, gedragen door de kracht van Siberisch houtskool. Een monumentaal werk, een Epos.

De Waarheid: 09-06-1956

Wat treft mij bij het na zeer vele jaren weerzien. Ik heb Toorop goed gekend en zag zijn werk, ook zijn oude, geregeld bij hem thuis. In deze tekening van een IJzergieter. De scherpe blik op de werkelijkheid, het begrip voor de functie van het menselijk lichaam bij deze bepaalde arbeid. En dit alles ondersteund door zijn aangeboren tekentalent en de ietwat “stijlerende” maar zeer krachtige, haast monumentale lijnen. (In de paarden op de achtergrond treedt zijn zwakke zijde even naar voren, die zovele van zijn religieuze tekeningen feitelijk ongenietbaar zou gaan maken).                                                                  L.P.J. Braat


Reacties

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *


× 1 = vijf