Kan Charley één of twee dagen in Ulft komen? 20 november 1921.

Charley Toorop

Jan Toorop had Frans Deurvorst een voorstel gedaan om Charley aan een keuken uitzet te helpen hij wilde dit met gesloten beurs doen en betalen met een tekening! “ Oude methode ruilhandel”.
Welk werk het is geweest valt jammer genoeg niet met zekerheid te achterhalen,ook uit hoeveel delen de pannen- uitzet bestond is niet bekend. Wel prijkte jarenlang een oceaan-blauw geëmailleerde DRU badkuip in de tuin van haar villa “De Vlerken” aan de Buerweg in Bergen(NH).


Jammer dat Charley tijdens haar bezoek aan de DRU fabriek ,in tegenstelling tot haar vader, niet voldoende geïnspireerd raakte door het schouwspel van de Ulftse IJzergieters. 12 Jaar later beeldde ze de Alkmaarse kaasdragers uit in een soortgelijke karakteristieke houding. De voorstelling, houding en compositie verschillen behoudens hun kleding en het te dragen gewicht niet veel van elkaar..