ULFTSE KERK DIENDE ALS INSPIRATIEBRON VOOR TOOROP

In 1915 maakte Jan Toorop een symbolisch werk van het absis (priesterkoor) van de Cuyperskerk (Petrus & Paulus) in Ulft.
Het hoofd van het Christusfiguur is gestileerd verwerkt boven het altaar en wel op zo’n wijze dat dit religieus en sacrale schouwspel “Uitgestraald” wordt naar de aanschouwer.
Omstreeks 1914 logeerde Jan Toorop veelvuldig bij de Familie Deurvorst en bezocht als fervent katholiek dan ook frequent deze prachtige dorpskerk waarvan  de voorste banken “gepacht”  (gereserveerd)  waren  door de Deurvorstkerkgangers.
Deze Ulftse gothische “Kathedraal” werd helaas in 1959 gesloopt.